قوانین و مقررات خرید از سایت icbanks

  •  همه (آی سی) ها موقع ارسال ، تست و از لحاظ ظاهری بررسی میشوند.
  • هر ای سی دارای یک شماره فنی میباشد ، خریدار بایستی شماره فنی مورد نیاز خود را با عکس ای سی هایی که در سایت است مطابقت داده و سپس اقدام به خرید نماید، خرید از سایت به منزله قبول و تایید سفارش است و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
  • تعمیرکار بایستی قبل از نصب از هارد ، تست یا دیتکت بگیرد و در صورت تشخیص هرگونه مشکلی در مدت زمان 7 روز ، از زمان دریافت مرسوله خود با فروشگاه هماهنگی و اقدام به عودت مورد مشکل دار نماید.
  • در صورتی که خریدار هرگونه مشکلی با شماره فنی (آی سی) دریافتی داشته باشد می بایستی قبل از نصب با فروشگاه هماهنگی بکند.
  • در صورتی که در شکل ظاهری (آی سی) هرگونه تغییری ایجاد شده باشد به هیچ عنوان مرجوع و یا تعویض نمیشود.(حتی در صورت پاک شدن نوشته های روی ای سی امکان تعویض و یا مرجوع مقدور نیست)
  • هارد های خام، به صورت بدون پروگرام ارسال میشوند ، در صورتی که به صورت پروگرام شده مرجوع شوند از عودت هزینه (آی سی) معذور بوده و (آی سی) با دریافت هزینه ارسال ،  مجددا برای خریدار بازگردانده میشوند .
  • در صورتی که از خرید خود منصرف شده اید میتواند تا 7 روز پس از دریافت (آی سی) ها ،ابتدا هماهنگی کرده و سپس محصولات خریداری شده را مرجوع کنید.

از زمان دریافت مرسوله فقط 7 روز امکان مرجوع کردن ، بشرط داشتن شرایط فوق فراهم میباشد.

(آی سی) پس از نصب به هیچ عنوان مرجوع و یا تعویض نمیشود.