راهنمای استفاده از گارانتی

  • همه (آی سی) ها موقع ارسال ، تست و از لحاظ ظاهری بررسی میشوند.
  • تعمیرکار بایستی قبل از نصب از هارد ، تست یا دیتکت بگیرد و در صورت تشخیص هرگونه مشکلی در مدت زمان 7 روز ، از زمان دریافت مرسوله خود با فروشگاه هماهنگی و اقدام به عودت مورد مشکل دار نماید.
  • در صورتی که خریدار هرگونه مشکلی با شماره فنی (آی سی) دریافتی داشته باشد می بایستی قبل از نصب با فروشگاه هماهنگی بکند.
  • در صورتی که در شکل ظاهری (آی سی) هرگونه تغییری ایجاد شده باشد به هیچ عنوان مرجوع و یا تعویض نمیشود.
  • هارد های خام ، به صورت بدون پروگرام ارسال میشوند ، در صورتی که به صورت پروگرام شده مرجوع شوند از عودت هزینه (آی سی) معذور بوده و (آی سی) با دریافت هزینه ارسال ،  مجددا برای خریدار بازگردانده میشوند .
  • در صورتی که از خرید خود منصرف شده اید میتواند فقط تا 7 روز پس از دریافت (آی سی) ها ،ابتدا هماهنگی کرده و سپس محصولات خریداری شده را مرجوع کنید.
  • (آی سیپس از نصب به هیچ عنوان مرجوع و یا تعویض نمیشود.
  • ای سی های استوک به هیچ وجه شامل گارانتی(تعویض و یا عودت) نمیباشند.